Garantie

FTC PGeneration zal steeds al het nodige doen om defecten zo vlug mogelijk te herstellen. De garantieperiode van toestellen en onderdelen staat steeds op de factuur vermeld.

 

Garantie op nieuwe producten:

  • 1 jaar garantie bij FTC PGeneration. Indien het product on-site garantie van de fabrikant heeft, kan u voor de garantie bij die fabrikant zelf terecht.
  • Garantie op refurbished producten: Afhankelijk van de leeftijd en het product varieert de garantie van 3 jaar tot 6 maand.
  • Al onze producten zijn voorzien van een een zegel zodat er geen betwistingen kunnen optreden met betrekking tot de geldigheid en duur van de garantie.

 

Garantiebeperkingen:

  • De garantie vervalt wanneer u zonder onze voorafgaande toestemming de verzegeling verbroken of verwijderd heeft, werkzaamheden verricht of laten verrichten heeft, de zaken onoordeelkundig gebruikt of onderhouden heeft, onderdelen in of aan het door ons geleverde systeem toegevoegd heeft.
  • Problemen veroorzaakt door gebruik van software die bij aankoop niet door ons geïnstalleerd werd, vallen niet onder de garantie.

Wanneer de garantie niet meer geldig is, dan herstellen wij het defect tegen betaling.